cân tiền sang gấp quán ăn đường trương công định
Diện tích 4.5Mx16M
Tiền cọc 3 tháng 72tr, tiền thuê 1 tháng 24trLH : 0933.56.90.56 A hải